Một widget trượt bằng html

<script>
var $stickyHeight = 460; // chiều cao của banner quảng cáo
var $padding = 5; // khoảng cách top của banner khi dính
var $topOffset = 2560; // khoảng cách từ top của banner khi bắt đầu dính (tức là khoảng cách tính từ trên xuống đến vị trí đặt banner )
var $footerHeight = 100; // Định vị điểm dừng của banner, tính từ chân lên
/* <![CDATA[ */function scrollSticky(){
if($(window).height() >= $stickyHeight) {
var aOffset = $(‘#sticky’).offset();
if($(document).height() – $footerHeight – $padding < $(window).scrollTop() + $stickyHeight) {
var $top = $(document).height() – $stickyHeight – $footerHeight – $padding – 185;
$(‘#sticky’).attr(‘style’, ‘position:absolute; top:’+$top+’px;’);
}else if($(window).scrollTop() + $padding > $topOffset) {
$(‘#sticky’).attr(‘style’, ‘position:fixed; top:’+$padding+’px;’);
}else{
$(‘#sticky’).attr(‘style’, ‘position:relative;’);
}
}
}
$(window).scroll(function(){
scrollSticky();
});
/* ]]> */</script>
<div id=”sticky”>

Nội dung quảng cáo

</div>

Code đơn giản chỉ như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *