Mặc dù rất đơn giản nhưng nhiều người vẫn thắc mắc và tìm kiếm.

Css căn chỉnh đối tượng vào giữa

Đơn giản, bạn có đoạn css sau:

.cangiua {margin-right: auto;
margin-left: auto;}

.cangiua là tên của class css cần căn chỉnh. Bạn có thể căn chỉnh bất cứ đối tượng nào, kể cả hình ảnh. Ví dụ

html bạn viết là:

<div class="cangiua">

Nội dung căn giữa

</div>

Đối với hình ảnh, ví dụ:

<img src="link-anh" class="cangiua">

Hãy áp dụng đoạn css trên để  Nội dung căn giữa nằm giữa vùng không gian bạn cần căn chỉnh.

Đơn giản vậy thôi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *