Hàm hiển thị ngày tháng năm, giờ phút hiện tại trong php. Hàm này sẽ lấy thông số ngày giờ hiện tại và hiển thị ra ngoài. Hàm rất đơn giản:

<?php

$date = getdate();

echo "Thứ: ".$date['weekday'].", ";
echo "Ngày: ".$date['mday'].", ";
echo "Tháng: ".$date['mon'].", ";
echo "Năm: ".$date['year'].", ";
echo "Giờ: ".$date['hours']." Giờ";
echo "Phút: ".$date['minutes']." Phút";
echo "Giây: ".$date['seconds']."Giây";

?>

Chèn vào temple, ở vị trí nào bạn muốn nó hiển thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *