Chèn ảnh nền Full màn hình với Html và CSS

Chèn ảnh nền Full màn hình với Html và CSS

css, Html

Đặt ảnh Background full màn hình

Đối với một số bạn đã biết về css thì sẽ biết, khá đơn giản để đặt hình nền cho một đối tượng bất kì, chỉ cần sử dụng thuộc tính background cho thẻ đó là được. Ví dụ đặt ảnh cho toàn trang

body {
  background: url(địa chỉ ảnh);
}

nhưng như đoạn mã trên thì ảnh sẻ chỉ nằm ở một góc mà chứ không tràn ra toàn trang web, một số bạn thì thường cho thêm thuộc tính repeat vào nữa thì ảnh sẽ lặp lại the chiều ngăng chiều dọc gì đó, một số bạn lại kiếm một ảnh cỡ đại bự để chèn vào.

Nhưng kiểu nào cũng vậy mình thấy hầu hết nó cũng thấy nó xấu xấu thế nào ấy, ngoại trừ những ảnh chỉ toàn màu hoặc nó đều nhau. Dưới đây là các khắc phục của mình, mình sẽ sử dụng thêm một vài dòng CSS3 giúp cho ảnh tự động tràn toàn màn hình, đặc biệt nó sẽ do dãn theo đúng tỉ lệ của màn hình không làm xấu trang web.

Thay vì sử dụng đoạn mã trên thì bạn hãy sử dụng đoạn mã sau đây

body {
  background: url(địa
Xem tiếp nội dung