• Một số Shortcode cho woocommerce cho bạn tùy biến trang hiển thị sản phẩm hoặc tự tạo trang hiển thị sản phẩm theo ý thích.
  • Shortcode cho woocommerce

  • Bạn hãy tạo một trang mới và chèn các shortcode này để hiển thị danh sách các sản phẩm theo ý muốn
  • [products orderby="date" order="desc"] – Hiển thị các sản phẩm mới nhất.
  • [product_category category="slug-danh-muc-san-pham"] – Hiển thị sản phẩm mới dựa theo tên danh mục sản phẩm.
  • [sale_products per_page="12"] – Hiển thị 12 sản phẩm đang được giảm giá.
  • [best_selling_products per_page="12"] – Hiển thị 12 sản phẩm bán chạy.
  • [product_attribute attribute='color' filter='black'] – Hiển thị sản phẩm có chứa thuộc tính là color và giá trị thuộc tính là black.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *