Sửa lỗi không đăng nhập được web WordPress

Sửa lỗi không đăng nhập được web WordPress

Sử dụng website

Đôi lúc bạn không hiểu vì sao, tự nhiên website wordpress tự nhiên không đăng nhập được, mặc dù bạn không máy mó đụng chạm gì đến code, và bạn đã thử mọi phương pháp như tắt plugin, xóa cache… mà vẫn không thể đăng nhập được trang quản trị (admin) của wordpress. Hãy thử cách sau

Sửa lỗi không đăng nhập được web WordPress

Khi bạn không đăng nhập được trang quản trị của Wesite wordpress, vì một lý do nào đó mà bạn không biết, bạn phải đăng nhập vào hosting để can thiệp và khắc phục tình trạng này. Đây là cách đơn giản nhất

Đăng nhập vào hosting và tìm đến file wp-config.php. Bạn vào chỉnh sửa file này và thêm vào dòng code sau, sau đó lưu lại:

Xem tiếp nội dung

Shortcode cho woocommerce

Shortcode cho woocommerce

Tùy chỉnh website
Một số Shortcode cho woocommerce cho bạn tùy biến trang hiển thị sản phẩm hoặc tự tạo trang hiển thị sản phẩm theo ý thích.

Shortcode cho woocommerce

Bạn hãy tạo một trang mới và chèn các shortcode này để hiển thị danh sách các sản phẩm theo ý muốn [products orderby="date" order="desc"] – Hiển thị các sản phẩm mới nhất. [product_category category="slug-danh-muc-san-pham"] – Hiển thị sản phẩm mới dựa theo tên danh mục sản phẩm. [sale_products per_page="12"] – Hiển thị 12 sản phẩm đang được giảm giá. [best_selling_products per_page="12"] – Hiển thị 12 sản phẩm bán chạy. [product_attribute attribute='color' filter='black'] – Hiển thị sản phẩm có chứa thuộc tính là color và giá trị thuộc tính là black.