Bước 1: Mua tên miền và hosting cho wordpress

Bước 1: Mua tên miền và hosting cho wordpress

Khởi tạo website
Mua tên miền và hosting cho wordpress là bước đầu tiên để "xin khai sinh" và "sổ đỏ" cho website wordpress của bạn. Hãy thực hiện bước đầu tiên này để chào đón đứa con tinh thần đầu tiên của bạn ra đời nhé. Ngày hôm nay bạn có hai việc phải làm, có thể làm từng việc một hoặc làm một lúc cả hai việc: 1- Mua tên miền 2- Mua hosting Làm xong hai việc này, đứa con của bạn đã chính thức có mặt trên con đường mang tên "lịch sử của internet" rồi.
Read More