Sửa lỗi không đăng nhập được web WordPress

Sửa lỗi không đăng nhập được web WordPress

Sử dụng website
Đôi lúc bạn không hiểu vì sao, tự nhiên website wordpress tự nhiên không đăng nhập được, mặc dù bạn không máy mó đụng chạm gì đến code, và bạn đã thử mọi phương pháp như tắt plugin, xóa cache... mà vẫn không thể đăng nhập được trang quản trị (admin) của wordpress. Hãy thử cách sau Sửa lỗi không đăng nhập được web Wordpress Khi bạn không đăng nhập được trang quản trị của Wesite wordpress, vì một lý do nào đó mà bạn không biết, bạn phải đăng nhập vào hosting để can thiệp và khắc phục tình trạng này. Đây là cách đơn giản nhất Đăng nhập vào hosting và tìm đến file wp-config.php. Bạn vào chỉnh sửa file này và thêm vào dòng code sau, sau đó lưu lại:…
Read More