Hoadz chỉ giúp bạn mua tên miền, hosting và tạo lập website, còn tất cả thuộc về bạn.